samt, som mor och far hade nog inte planerat…

Fuck yeah, 2015!
(Via Eh Bee)