Under årtionden, Stuart Anderson och Cedar mixtra med en bikupa, som kan köras ut honung som produceras av invånarna helt enkelt. Nu är klar och bär namnet Flödes bikupan. Så bina har sin vila och det behöver inte en biodlare mer…

video Miniatyr
New Invention - Flow: Honey on Tap Directly From your Beehive