I USA, dildos i hushållet är bättre dolt än Arms. Arms, den Barn alltid falla i händerna igen, som sedan skadar sig själva och andra eller döda ordning. Nu är detta faktum en kampanj vilja uppmärksamma med en smart kommersiell.