Till stor del är detta ett faktum, och om det faktiskt genomförs med drönare, liegt sicherlich in den Händen der Veranstalter, idén ensam är löjligt…

Evolution konserter