Idag tar vi med att översätta ord i europeiska språk. Europa är inte död har för oss gav en kort med en oöversättlig ord och dess förklaring tillsammans, som vi följer du bara visa en del, hela Översikt hittar du här

Europa att översätta ord

Frankrike
Berezina - "Detta är Berezina ! »Uttrycker mer än en allvarlig brist, en walloping. Den kommer från slaget vid Berezina i 1812 i själva Vitryssland mellan den franska armén Napoléon och den ryska armén i Koutousov då dog många franska soldater när han försökte korsa den kalla floden Berezina.

finland
Jaksaa - Denna verbet kan användas i många situationer för att uttrycka bristen på energi för att göra något. Om någon frågar en annan om han vill gå ut ikväll, den andra kan svara "Jag tror inte att jag jaksaa".

Tyskland
Schadenfreude - Detta kan vara en av de mest roliga orden i denna lista. Det (tyvärr) betecknar känslan av nöje erhålls genom att se en annan olycka. I den animerade komediserien The Simpsons, Nelson förkroppsligar detta ord när han kontinuerligt skrattar på alla olycka.

Schweiz
S'encoubler - Denna verb används endast i den fransktalande delen av Schweiz beskriver situationen att förlora balans eller ens faller, eftersom att bli trassla till något, såsom en kabel.