gillar!

„Vi är vikingar. Vi har framför nÃ¥gon Rädsla“, sa Ragnar Sigurdsson och tillsattes: „Vi har slagit England, Så vi kan slå Frankrike.“ hu! hu! hu!

PÅ 2016: Frankrike vs Island - Vad den franska såg