Svamp (Auricularia Auricula-Judaica) är en parasit på levande träd eller foder på redan död ved. Judasöron växer i mÃ¥nga trädslag, som t.ex.. Björk, Elms, Valnöt, Mango-, Jag fÃ¥r- och fläder träd – det senare fallet var också avgörande för namnet „Judasöron“, Judas sägs ha hängt sig från en sådan träd, enligt legenden, Ofta är de också barrträd att hitta så gran. Du hittar svamp innehåller nästan hela året på lämpliga ställen, eftersom de är frostbeständig, De kan även i den djupaste vintern under Snö utgrävda.