gillar!

Äusserst treffend… i ordets rätta bemärkelse… ;)

Donald Trump Pissoir
(Via Shot MCN)