Denna öl lyfter fram konstnären i dig: Beck Scratchbottle

Becks inte nödvändigtvis en av de ölmärken, Jag nu verkligen gillar att dricka, Det finns enligt min mening Bessers. Men denna scratch Bottles're en ganska cool idé. Scratch Flaskan har en extra stor repa ytan, å ena äntligen kan lämna fullständiga meddelanden eller hela bilder…

Denna öl lyfter fram konstnären i dig: Beck Scratchbottle

video Miniatyr
Beck's Scratchbottle