Vad skulle hända, om du – liknar filmen „De lever“, bara det var där solglasögon med en något annorlunda geartetem Durchblick – hitta en rasistisk skådespel?

video Miniatyr
RACIST GLASSES | Rudy Mancuso