I det följande Video ta folk Spacedock Borg kub från Star Trek Universum närmare titt och peka på, hur dödligt och effektiv denna illavarslande kuber verkligen är…

video Miniatyr
Star Trek: Borg Cube - Spacedock