MOSES & TAPS ™ har slagit igen i Hamburg. Något annat :)

Vyn genom detta fönster är endast begränsad till annan möjlig. För att bestämma den aktuella platsen, använd din smartphone eller. motsatta fönster.

Vyn genom detta fönster är endast begränsad till annan möjlig
(via Den Grifters Journal)