Schön abgefahren! Wenn man übrigens das Bild länger als 5 Ser minuter, sedan blomkÃ¥l försvinner och en ser växelvis en romanesco och en Broccoli;)

Den fascinerande makt blomkål