Denna intressanta Vox Video berättar, som idag 150’000 Människor dör, och att den spelar en viktig roll, där du föddes, eftersom detta kan vara orsaken till död och tid då du dör förändras dramatiskt. den vanligaste orsaken visas för tidiga död i något land i världen på en karta. Till exempel i Afrika die tragiskt 4 Av 10 Folk som är yngre än 15 År, och av skäl, som skulle lätt kan förebyggas som diarré. Dock är den främsta orsaken till för tidig död i Saudiarabien betydligt mer förvirrande, Men se själv…

naglar