Utvecklingen av det mänskliga ansiktet under 6'000'000 År

Följande Video stöddes av Yale University Press för att främja „Shaping Mänsklighet: Hur Vetenskap, Konst, och fantasi hjälper oss att förstå vårt ursprung“ John Gurche, vilka fossil och kriminalteknik som används, att skapa rekonstruktioner länge förlorade mänskliga förfäder.

video Miniatyr
The evolution of mans face over the course of 6 million years