Mannens bästa vän är förmodligen hunden. Doch ist dies alltid zwangsläufig ein Vierbeiner? Genom ingen, som den efterföljande filmen visar!