OJ! Mycket mer kan jag inte säga om bilderna. Följande material visar den största vithaj, den någonsin upptäckts på planeten. Med tanke på storleken på denna fantastiska varelse du tänker på det två gånger, att gå ensam i vattnet. För första gången som var 20 Meter långa rovdjur nära den mexikanska Guadalupe i 2013 filmat.

video Miniatyr
One of the Biggest Great Whites Ever Filmed | Jaws Strikes Back

När forskare har utrustat hajen med en sändare, publicerade videofilmare Mauricio Hoyos Padilla vara bilder av denna åtgärd med dykare i buren. Fisken är över 50 Gamla beräknade år. Detta skulle kunna baseras på de stora tänderna hos fisk, som framgångsrikt fångades av kameran och de befintliga ärr, orsakas antingen av konflikter eller parning, hitta.

video Miniatyr
Is this the biggest great white shark EVER filmed? Gigantic beast nicknamed Deep Blue caught