Under en föreläsning vid universitetet i Washington, faller en student, asleep bakom skärmen, framför klassen på marken och lämnar sedan klassrummet, som om ingenting hänt… :)

video Miniatyr
University Lecture Interrupted by sleeping student