Godbo6 har denna stora bild som skapas, som imponerar med sin kusliga animation…

Döda Giant Kung i Border