„Witherscape“ på publicering 22. Juli nytt album „Den nordliga Sanctuary“ och från det där för dig att spåra „Wake Of Infinity“…

video Miniatyr
WITHERSCAPE - Wake Of Infinity (Album Track)