Eftersom den 13. Må den nya plåten „Under attack“ den Thrasher Destruction Tillgänglig. Den Video titelspåret, tillsammans med icke-järnmetaller (Motörhead, Saxon, Annihilator, Tank, Cripper, etc.) im April 2016 producerar. „Vi gör vår grej genom. ‚Under attack‘ representerar alla, var ‚Förstörelse‘ musikaliska sinne och videon kommer att provocera naturligtvis styvnackade och tomgångs. Men global enhet, kan vi inte nå med en konservativ och naiv religiösa vanföreställningar av något slag! Kärlek kosmopolit, be du får lust för frihet – annars blir det snart inte Rock'n'Roll mer!“, som basist och sångare smörj.

video Miniatyr
DESTRUCTION - Under attack (OFFICIELL MUSIKVIDEO)