Med „Morrigan“ publicerat „Children of Bodom“ den första lÃ¥ten av deras nya album „Jag tillber Chaos“, pÃ¥ vilka 2. Oktober visas och har inkluderats i den finska Danger Johnny Studios med producenten Mikko Karmila…

naglar