För deras kommande album „Stor är vår Sin“ Återkallande med nuvarande „monolitisk okunnighet“ en audio bite, själva skivan kommer att släppas på 22. September. Här för dig Lyric-Video

video Miniatyr
Revocation "Monolithic Ignorance" (TEXT VIDEO)