Zum 20-jährige Bandjubiläum von Placebo gibts im Oktober eine 36 SpÃ¥ra stark retrospektiv „En plats för oss att drömma“ och en stor turné runt om i världen. Här Video för en person „Jesus‘ dess“ Joe Connor. Klämman producerades i Sardinien och stranden utförandet av bandet är i detta fall visuellt i kombination med traditionella sardiska karneval siffror i Horn djurmasker och fÃ¥rskinn…

naglar