Kraft metal Sinbreed runt Blind Guardian trummisen Frederik Ehmke har en Lyric-Video till „Skapande Of Reality“ publicerade. Den medföljande album „MASTER Skapare“ är mest 26. Februari visas.

video Miniatyr