Den Rocketjump Film School sammanfattar grunderna i Visuella effekter, visar goda och dåliga exempel, som gränsar ganska lyckats framför allt, vad varje vilken kategori passar eller någonsin faller under VFX. Den ideala grunden, att vara lätt att komma ut hänga smartass nästa filmkväll kan…

video Miniatyr
VFX Core Concepts 101