Le Panoramic“ är en restaurang på Grande Motte, en fransk berg 3200 Meter över havet. Förra veckan var det en snöstorm, de två fötter nysnö på efterkälken och dumt ingen har tänkt på det, att fönstret i damer toaletten var fortfarande öppen…

naglar