Detta från gissningslek 18 visar oss, att Musik och kön inte har så mycket gemensamt: Man kan ha svårigheter nog av det, det finns mycket svettning och det ser ganska dum, om man är i färd. Skäl nog in i ett spel till Tinker. Som titeln, är det i „Cumming eller Drumming“ därför, att läsa i ansiktet, om att någon bara rumhämmert på en trumma eller en madrass. För verkliga experterna naturligtvis som inte är en utmaning, men fortfarande en liten, trevligt intermezzo. Detta gör att du går besittningar

Cumming eller Drumming?