Kort stop-motion-Video genom Animator Isak Åkerlund, visar dekonstruktion av ett band huvudet.

naglar