Sven Boekhorststraat, trickster på rullar, ger oss med sitt team och Cityhopper World lika med en liten resa runt om i världen. Med original avlagringar på inlines och gelungenem sektion. 21 Minuter jättestor inliner Action, Mer information om projektet du kan hitta här

From the townships in Cape Town to the Favalla’s in Rio and from the Chinese temples in Shanghai to Hollywood in LA back to the their home town Amsterdam.

naglar