Chabos Kunskap Inte bara, som är Babo… :)

Chabos veta mer
(Via Anteckningar i Berlin