Om författarna jagar inspirationen, den Monster kallas Imagination, visar sig snabbt, att allt är inte riktigt lika, tros. Ett original kortfilm Dan Jobson, med ett tilltalande utseende, trevlig humor och välkommen snart.

Hålad upp i hans skog trädkoja, en jägare sätter en fälla för en gäckande varelse. Tiden skulle passera mycket snabbare om han bara kunde avsluta berättelsen han skriver…

video Miniatyr
Fånga fantasin