Killarna frÃ¥n Lugansk, Ukraine fügen einer gewöhnlichen Coca-Cola Butan hinzu und lassen die Teile dann fliegen. Och vad de ska flyga, som gÃ¥r iväg som raket! Definitivt nÃ¥got, vad jag mÃ¥ste försöka! Om det intresserar dig,, vad som händer här, Redditor Funktapus ger oss lite hjälp:

Coca-Cola är fylld med löst CO2. CO2 kan fly (skapa gas) om partialtrycket av CO2 är för lÃ¥g nästa vätskan. That’s why Coke goes flat if you leave it exposed to air.

Nästa vi har butan, som är ett icke-polärt flytande vid lÃ¥ga temperaturer, men kokar vid omkring 0 Celsius. När du lägger till en massa butan till koks flaska, det börjar troligen att bilda en vätska pÃ¥ toppen av koks (it won’t mix), vilket gör att vattnet is för att bilda, som fungerar som en isolator.

Nu, du vänder flaskan. Inte bara flytande butan komma i kontakt med varma koks, vilket gör att det koka, skapa butangas… but the newly gaseous butane doesn’t contain any CO2. Det orsakar CO2 att rusa in i de nya butan bubblor och expandera ännu mer.

Slut resultat: ett gäng nya butangas och CO2-gas, även känd som en Explosion.

video Miniatyr
Что будет если в Колу добавить ПРОПАН ? Coca Cola + propane = Mega ROCKET