Killarna frÃ¥n Lugansk, Ukraina lägga till en vanlig Coca-Cola butan tillsätts och låt flyga delar sedan. Och vad de ska flyga, som gÃ¥r iväg som raket! Definitivt nÃ¥got, vad jag mÃ¥ste försöka! Om det intresserar dig,, vad som händer här, Redditor Funktapus ger oss lite hjälp:

Coca-Cola är fylld med löst CO2. CO2 kan fly (skapa gas) om partialtrycket av CO2 är för lÃ¥g nästa vätskan. Det är därför Coke går platt om du lämnar det utsätts för luft.

Nästa vi har butan, som är ett icke-polärt flytande vid låga temperaturer, men kokar vid omkring 0 Celsius. När du lägger till en massa butan till koks flaska, det börjar troligen att bilda en vätska på toppen av koks (det kommer inte att blanda), vilket gör att vattnet is för att bilda, som fungerar som en isolator.

Nu, du vänder flaskan. Inte bara flytande butan komma i kontakt med varma koks, vilket gör att det koka, skapa butangas… men den nyligen gasformiga butan inte innehåller någon CO2. Det orsakar CO2 att rusa in i de nya butan bubblor och expandera ännu mer.

Slut resultat: ett gäng nya butangas och CO2-gas, även känd som en Explosion.

naglar