Layer-lapse är en Timelapse-vari samma scener blandas vid olika tidpunkter i varje variant. Julian Tryba har ett sådant skikt-lapse skapas i Boston och inte mindre än 100 investerade timmar ensam för filmning, en gång 350 Timmar för hela redigering del, medan mer än 150’000 redigerade bilder.

tidsbortfaller traditionella begränsas av tanken att det finns en enda universell klocka. I samma anda som Einsteins relativitetsteori, skiktbortfaller tilldela distinkta klockor till vilket som helst antal av föremål eller regioner i en scen. Var och en av dessa klockor kan starta vid varje tidpunkt, och kryssa i alla fall. Resultatet är en visuell tidsdilatation effekt som kallas lager-lapse.

video Miniatyr
Boston Layer-Lapse