har nyligen Samsung introducerade sin nya Galaxy-telefon med iris skannrar, men mycket mer intressant som nya telefoner är ett verk av Adam Czajka och Piotr Maciejewicz, som Biometri döda ögon har undersökt. De har nu funnit, att ögonen fortfarande 5 detekterades timmar efter döden, in Einzelfällen bis zu 27 Timmar.

Biometri döda ögon

De använde både infrarött och synligt ljus kameror för att samla bilder, få den första uppsättningen på 5 timmar efter döden, och gör två andra sessioner på ungefär 16 och 27 timmar efter döden. Czajka och doktorand Mateusz Trokielewicz testas sedan om flera kommersiella produkter och en öppen källkod iris matchningssystem fungerade på de döda ögon.

Han fann att de döda ögon var lätt att känna igen i den första sessionen, och en del kan fortfarande användas för identifiering sÃ¥ sent som 27 hours after the person’s demise. Medan hornhinnan blev gradvis grumlig med tiden, eftersom hornhinnan cellerna sönder, that opaqueness didn’t interfere with the infrared imaging. Czajka’s now conducting research using eyes that are several days or even weeks past their expiration date.

Biometri döda ögon

Papper: Post-mortem Human Iris Recognition, Slutsatser från:

Detta dokument presenterar den enda studie som vi är medvetna om det gäller post mortem användning av mänskliga iris som biometriskt kännetecken. I motsats till pÃ¥stÃ¥enden gemensamma i biometriska samhället, vÃ¥ra resultat visar att människans iris kan med framgÃ¥ng användas för biometrisk autentisering för ett antal timmar efter döden. Empirisk studie med fyra olika irisigenkänning metoden har visat att en betydande del av iris kan framgÃ¥ngsrikt erkännas 5-7 hours after a person’s demise (med FNMRs equaling 0% till 8.33% för bästa och utför metoden värsta, respektive).

Men, denna andel förväntas minska avsevärt tidsperiod eftersom döden fortskrider, gående FNMRs av 26.67% till så mycket som 86.67%. Omfattande medicinsk kommentar presenteras också för att förklara de bakomliggande orsakerna till ett sådant beteende, med processer diverse med korneal opacifikation, torkning och förlust av det intraokulära trycket erkänd som den mest sannolika källor till igenkänningsfel.