OJ, att jag inte har sett så bra! Vid 00:25 kan man se även toppen länkar vandra en Varoa kvalster i kullen cellen…

video Miniatyr
Amazing Time-Lapse: Bees Hatch Before Your Eyes | National Geographic