Ge Hipster nästa gång även en Craft-öl i handen, för att inte blanda ihop honom med salafister. I tider som dessa är det ofta svårt, att skilja mellan Ernstgemeintem och Satir. Så jag Kucke någonsin ganska nära och rädsla, här är allvarliga…

På IKEA är umvolkung redan i full gång
(via Reddit)