Om stränderna är fulla och inte verkligen respekterar var och en i sin medmänniska. Till dem som ägnas åt Tom King of allas favorit i sina animerade kortfilmer Beach Dick. Vem känner inte?

naglar