Denna DIY Prop-Video visar oss, how från Phaser Star Trek - Rekonstruerar den ursprungliga serien…

video Miniatyr
Build Your Own Star Trek Phaser! - DIY Prop Shop