Vänner, denna ras är vad särskilt. För det första, eftersom det tar tre timmar, för det andra, eftersom banan är en mycket hanterbar Eight. Utan tunnel eller bro – lätt på släta asfalt. Detta leder till betydligt mer inbromsning och tillbud än du tror…

naglar