Frukost jag personligen verkligen släppa ut mest. I detta avseende har jag för barnen här ganska förståelse, I den typiska lokala frukost från Korea, Brasilien, Finland, Vietnam, Polen, Försök och Nederländerna. När allt de försöker det, åtminstone några… :)

video Miniatyr
American Kids Try - Episod 1: Breakfasts From Around the World