Här är ett särskilt bra exemplar av en julkrans – für Vegetarier sicherlich nicht geeignet:)

Advent, für Vegetarier nicht geeignet
(Via Jung von Mett)