En annan trevlig Video från LittleBigWorld Antal Jörg Daiber. Detta visar Acadia Nation Park och är „förtjusande“ därmed. Tellingly kunde således knappast vara en titel. En park i miniatyr…

video Miniatyr
Förtjusande Acadia National Park (Time-Lapse , Aerial, Tilt-Shift)