diego Carrera gav oss en ganska Skräck-SUPERCUT sammanställs:

1 år = 1 film. ‚A History of Horror‘ är en video uppsats som föreslår en tidslinje över inflytelserika och estetiskt vackra skräckfilmer runt om i världen sedan 1895 tills 2016.

video Miniatyr
A History of Horror