Frågade Dave Wiskushat en trevlig tillbakablick på användarens tillsammans…

video Miniatyr
En kort historia av användargränssnitt