Den experimentella film „kopia komplett“ fokuserar på filmiska representationer av datorer på 1970-talet, 80Han och 90-talet. Sekvenser med datorer kombineras till ett collage av delad skärm och ta oss med på en resa tillbaka till ursprunget i den digitala tidsåldern…

video Miniatyr
kopia komplett || 70s, 80s och 90s dataintrång Supercut [HD]

(danke Rainer)