2Celli Vi hade redan flera gånger här i kryptan. Denna liveframträdande frÃ¥n Arena di Verona Jag har här utan bara hÃ¥lla sig till bloggen, eftersom detta är en mycket mer underhÃ¥llande, än „tjänsteman“ Version…

naglar