DBD: Dê-me a liberdade – Havok

Der Clip ist zwar schon etwas älter, passt aber recht gut in die heutige Zeit

Miniatura video
HAVOK - "Give Me Liberty... Ou a morte" Official Video