Zbyt dużo posiedzenie może być śmiertelne. Więc tutaj jest pretekstem dla ogierów i klaczy biurze, wziąć więcej przerw w pracy, ponieważ nauka chce…

wideo Thumbnail
Are You Sitting Too Much?