Patriotyzm jest ostatnim schronieniem łajdaków.

Samuel Johnson, 1709 – 1784, Angielski uczony, Leksykograf, LITERAT, POETA i krytycy